Stubbfräsning

Varför ska man fräsa?

 

MINOLTA DIGITAL CAMERAEftersom fräsen enbart
väger ca 500kg så blir
det minimala markskador.
Fräsen är endast 90 cm bred och kommer därför nästan alltid in på
mindre ytor.

 

 

 

 

 

Fräsning pågår

MINOLTA DIGITAL CAMERA

När vi fräser stubben istället för att gräva bort den så blir det minimala sättningar, till skillnad från om vi valt att gräva upp stubben.

 

 

 

 

Uppdraget slutfört

 

FRÄS 024

Tack vare att vi fräste bort stubben istället för att gräva upp den så är det bara lite flis att köra bort och inte en hel stubbe.
Sen är det bara att återfylla med jord och slänga på lite gräsfrö.